39 56 22 68 Service

Info til leverandører

Kære leverandør

   

Som en naturlig udvikling og rationalisering af vores forretning er vi overgået til elektronisk bilagshåndtering. 

Fordelene ved elektronisk kreditorbogholderi:

  • Fuld sporbarhed i dokumenter
  • Markant besparelse i tid - ingen papir, porto og print
  • Mere ensartede forretningsgange 

Sådan sender I en elektronisk faktura

Faktura i elektronisk format (OIOUBL) sendes til følgende EANnr.: 5790002416286 

Alle fakturaer skal indeholde følgende

Udover de lovgivningsmæssige krav til indhold på faktura, skal en faktura altid indeholde en:
  

  • Reference i form af rekvisitionsnr.: XXXXX
  • Bestiller: Initialer eller navn 

  

For at vi kan sikre rettidig betaling fremover er det nødvendigt at ovenstående instruktion følges for alle fremsendte fakturaer til Søborg Køl A/S. 

  

Hvis I har spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte os på mail: faktura@sk-as.dk.

   
Med venlig hilsen
Søborg Køl A/S