Info til leverandører -

Kære leverandør

Som en naturlig udvikling og rationalisering af vores forretning er vi overgået til elektronisk bilagshåndtering.

Fordelene ved elektronisk kreditorbogholderi:
Fuld sporbarhed i dokumenter
Markant besparelse i tid - ingen papir, porto og print
Mere ensartede forretningsgange

Sådan sender I en elektronisk faktura
Faktura i elektronisk format (OIOUBL) sendes til følgende EANnr.: 5790002659096

Alle fakturaer skal indeholde følgende
Udover de lovgivningsmæssige krav til indhold på faktura, skal en faktura altid indeholde en:
 
  • Reference i form af rekvisitionsnr.: XXXXX
  • Bestiller: Initialer eller navn
 
For at vi kan sikre rettidig betaling fremover er det nødvendigt at ovenstående instruktion følges for alle fremsendte fakturaer til Søborg Køl ApS.

 Hvis I har spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte os på mail: faktura@sk-as.dk.

 
Med venlig hilsen
Søborg Køl ApS