Teknisk vedligehold & eftersyn

Lovpligtigt teknisk eftersyn og vedligeholdelse af køle installationer

Søborg Køl klarer alle dine eftersyn


Vi udfører teknisk vedligehold og eftersyn af køleanlæg - lovpligtige eftersyn af alle former for klima-, køle- og fryseanlæg, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelser. skal have et årligt lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg som udføres af en af vores certificerede tekniker, som har modtaget den fornødne uddannelse i lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse af den pågældende anlægstype og kølemiddel type.

Det årlige eftersyn


Det årlige lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret tekniker fra Søborg Køl opfylder standarden indenfor DS/EN ISO 9001 og ISO 14001.

Søborg Køl opfylder alle lovens krav med certificerede og uddannede medarbejdere og tilbyder, at løse alle former for lovpligtige eftersyn på køleanlæg.

Vi sørger for, at varsle et kommende eftersyn, samt at forestå eftersynet og eventuel udbedre anbefalede reparationer efter aftale.


Vi tilbyder uforpligtende tilbud på en servicekontrakt, med en servicekontrakt hos Søborg Køl sikrer du, at du overholder gældende lovgivning.