Kvalitets & Miljøpolitik

Kvalitetspolitik

Søborg Køl ønsker at indfri kundernes forventninger til firmaets ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen.
Virksomheden ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.
Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetprodukter til den rette pris.
Dette betyder, at Søborg Køl ApS vil bestræbe sig på at:
Besidde den den know how, som er nødvendig og tilstrækkelig for at kunne producere specificeret kvalitet og for at kunne rådgive kunder indenfor forretningsområdet.
Leverer rette produkt til rette tid og rette pris.
Opfylde alle relevante kundekrav og overholde relvante lov- og myndighedskrav i forbindelse med arbejde på køleanlæg.
Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter.
Opretholde og udvikle medarbejdernes kundskaber på alle for virksomhedens relevante områder
Løbende forbedre virksomhedens og dennes processer

Miljøpolitik


Søborg Køl ønsker at imødekomme kundernes og samfundets forventninger om levering af miljørigtige løsninger i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens samfundsansvarlige formåen.

Virksomheden ønsker at kunderne og samfundet får det indtryk og den oplevelse, at virksomheden tager ansvar for miljøet.

Vores målsætning er at fremstå som en miljøbevidst virksomhed, der leverer miljøeffektive produkter og løsninger til den rette pris.

Dette betyder, at Søborg Køl ApS vil bestræbe sig på at:
Opfylde alle relevante miljøkrav både i form af kundekrav og lov og myndighedskrav i forbindelse med salg af, og arbejde på køleanlæg.
Nedbringe vores ressourceforbrug.
Maksimere genanvendelsen af affald (nedbringe mængden af affald til deponi.
Løbende at minimere virksomhedens påvirkning af miljøet gennem optimering af dennes processer