Dimentionering & beregning

Dimentionering og beregning er første step i den rigtige retning

Hvorfor er det vigtigt?

Dimensionering og beregninger af køleanlæg skal overholde alle de krav der i overensstemmelse med de angivne krav i bygningsreglementet.
Udover det skal de overholde energistyrelsens stigende krav til bygningernes energimæssige effektivitet og så kan der være store driftsøkonomiske besparelser at hente ved at sikre, at varmesystemet er beregnet rigtigt.

Eksperter i indeklimaløsninger

Søborg Køl er eksperter i individuelle indeklimaløsninger - Vi foretager kølebehovs analyse på baggrund af rummets størrelse, luftstrøm og varmeudvikling i rummet.
Det er vigtigt at udregninger og dimensioneringer er korrekte – det vil sikrer den rette temperatur og luftfugtighed, samt rense og fordele luften på den mest optimale måde.